Search for content, post, videos

Guide: Åderbråck – Metoder och behandlingar

Åderbråck och ådernät kan enkelt behandlas.

Ådernät och åderbråck är vanliga och trots att de för de mesta är ofarliga är det många som besväras av dem. Idag finns det ett flertal metoder och behandlingar som kan få bort åderbråck och ådernät.

Åderbråck är stora utvidgade blodkärl som buktar ut och slingrar sig längs benen. Kärlen som transporterar blodet tillbaka till hjärtat vidgas och orkar inte pumpa tillbaka blodet ordentligt. Åderbråck är oftast ofarliga men många lider av sina åderbråck av kosmetiska skäl.

Idag finns många behandlingar att välja mellan. Laser är t ex vanligt för att behandla åderbråck och ådernät. Tidigare har stripping, där läkaren öppnar i ljumsken och drar ut det ytliga vensystemet, varit den vanligaste behandlingen för åderbråck. Idag används i stället ofta kateterteknik (endoluminal behandling). Att limma ihop kärlen är den senaste och mest skonsamma metoden.

Metoder

Radiofrequency ablation (RF) är en annan metod, som bl a Akademiska sjukhuset i Uppsala införde för ett par år sedan som ett alternativ till tidigare behandlingar. Metoden innebär att de sjuka blodådrorna i benen utsätts för pulserande värme som förstör kärlväggens insida, vilket leder till att ådern skrumpnar.

– Fördelen är att man kan göra den på ett vanligt behandlingsrum på en mottagning. Man behöver med andra ord inte söva patienten eller göra ryggbedövning eller göra några stora operationssnitt eller liknande, säger Gustaf Tegler, kärlkirurg på Akademiska sjukhuset.

Olika tekniker

Vid ytliga åderbråcksknutor är virknålsteknik är en annan vanlig behandling. Via millimetersmå stickhål drar man ut synliga åderbråck med ett virknålsliknande instrument.

– Endoluminal behandling med ånga respektive lim är något som är mycket vanligt på kontinenten. De så kallade kateterteknikerna är en alternativ behandling till konventionell kirurgi för åderbråck, säger Bo Risberg, kärlkirurg vid Kärlkliniken.

Katetertekniken innebär att man går in i kärlet och förstör det med laser, radiofrekvens, ånga eller lim. Av de nya kateterteknikerna är den där man använder lim den mest skonsamma. Det krävs ingen bedövning och själva ingreppet tar bara en halvtimme att genomföra.

– Alla metoderna går ut på att förstöra kärlet där åderbråcken sitter. En kateter förs in i venen under ultraljudskontroll och därefter förstörs kärlväggen med någon av de olika metodernas. När man för in ånga eller laser så är det värmen som kokar eller löder sönder kärlet. Lim gör istället att kärlet klibbar ihop och skrumpnar. När operationen är gjord så kan patienten gå hem nästan direkt efteråt utan att behöva använda stödstrumpor i veckor som man behöver vid vanlig så kallad stripping, berättar Bo Risberg.

Än så länge är det bara via de privata mottagningarna som du kan få operationerna med den nya metoden. Priset för limning är från ca 25 000 kr och uppåt beroende på hur mycket besvär du har. De flesta landsting betalar för åderbråcksoperationer om åderbråcken orsakar en medicinsk komplikation som t ex bensår. Annars får du bekosta ingreppet själv. Inom offentlig sjukvård används dock som regel fortfarande öppen operation (stripping).