Search for content, post, videos

Forskare: Därför är ekologisk mat bra för hälsan

Hälsofördelar-med-ekologisk-livsmedelsproduktion

Nu kommer ny forskning som stärker tesen om att ekologisk livsmedelsproduktion har vissa fördelar ur hälsosynpunkt.

En grupp europeiska forskare, där bland annat experter från Karolinska Institutet ingår, har på uppdrag av ett utskott inom EU-parlamentet gått igenom relevant forskning på området. I rapporten Human health implications of organic food and organic agriculture redovisar de sina slutsatser och listar ett flertal hälsofördelar med de metoder som används inom ekologiskt lantbruk. Bland annat konstaterar de att fokuseringen på djurhälsa och den restriktiva användningen av antibiotika i ekologisk animalieproduktion minskar risken för att bakterier utvecklar antibiotikaresistens. De restriktioner för användning av bekämpningsmedel som finns i ekologiskt lantbruk leder även till att konsumenter i minskad omfattning exponeras för kemiska bekämpningsmedel, vilket forskarna menar ger hälsofördelar.

Forskarna rekommenderar nu EU-parlamentet att prioritera vissa ekologiska produktionsmetoder och deras användning också inom det konventionella lantbruket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

arton + 12 =