Search for content, post, videos

Floating kan lindra vid ångest

Så kallad floating har tidigare visat sig vara stressavlösande och ny forskning tyder på att det även kan användas som komplement i behandlingen av generaliserat ångestsyndrom.

För personer som lider av generaliserat ångestsyndrom, eller GAD som är den engelska förkortningen för General Anxiety Disorder, är ångesten eller oron inte begränsad till ett område eller en viss typ av aktiviteter, utan är generell/allmän och ständigt närvarande. Den kan ge upphov till sömnproblem, koncentrationssvårigheter, muskelspänningar och depression och är en svårbehandlad diagnos. Vanligtvis behandlas det med en kombination av terapi och medicinering. Nu visar en ny studie från Karlstads universitet att floating kan användas som ett komplement i behandlingen.

Floating är en form av avslappningsteknik där man får stänga in sig i en ljud- och ljusisolerad saltvattentank för att såväl muskler som sinne ska gå ner i djup vila. Kristoffer Jonsson, doktorand i psykologi, och Anette Kjellgren, professor i psykologi, har tillsammans undersökt hur en grupp personer med GAD svarar på en kort men intensiv floatingbehandling. Ett 50-tal patienter fick både före och efter behandlingen värdera sin sömnkvalitet, känslohantering, oro och även depression, en vanlig samdiagnos med GAD. Floatingbehandlingen visade sig ha förvånansvärt goda resultat.

– Vi blev förvånade över att se så positiva effekter, berättar Kristoffer Jonsson. Dels sjönk de generella GAD-symptomen kraftigt hos behandlingsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Om vi ska tolka utifrån formulären enbart, hade 37% inte ens diagnosen GAD längre. De sov bättre, depressionen gick ned. Vi såg även en positiv effekt på oron i vardagslivet, men inte lika stark.

Även sex månader efter avslutad behandling kvarstod effekten hos behandlingsgruppen då symptomen var kvar på samma låga nivå som direkt efter behandlingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 17 =