Search for content, post, videos

Dans lindrar unga tjejers stress

Den psykiska ohälsan ökar allt mer bland fler tonårsflickor med ångest, oro och värk som följd. Många upplever tuffa krav inom alltifrån skola och framgång i livet till utseende och sociala medier. Men dans kan vara ett sätt för unga tjejer att få en fristad från stressen och kraven.

Forskaren Anna Duberg vid Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro län, har i sin avhandling undersökt effekter och upplevelser av regelbunden dansträning i åtta månader. I studien ingick flickor 13-18 år som ofta besökte skolhälsovården för återkommande problem med huvudvärk, magvärk, nedstämdhet, ångest, oro och stress. Flickorna fick prova på olika dansklasser som afrikansk dans, showjazz och streetdance två gånger i veckan under två terminer. Fokus låg på en kravlös atmosfär som lyfte fram flickornas resurser genom att uppmuntra rörelseglädje istället för prestation, berättar Anna Duberg.

Dansen blev en stressfri fristad

Resultaten från studien visar att den hade tydliga positiva kroppsliga och mentala hälsoeffekter för den här gruppen tonårsflickor med psykisk ohälsa. Majoriteten av flickorna upplevde dansen som positiv och kroppsliga besvär såsom huvudvärk och magvärk, stressrelaterad mental ohälsa och användning av smärtstillande medicin minskade bland de som deltog i dansgruppen. Den prestationsfri atmosfären och stödjande gemenskapen gjorde också att dansen blev en fristad från både krav och stress.

– Kroppen ska vara en källa till glädje. Det finns något annat än utifrånperspektivet som det är mycket fokus på idag, dans och rörelse kan hjälpa dem skifta fokus till inifrånperspektivet istället. Flickor i tonåren behöver uppleva kroppen inifrån. Det perspektivet kan ge otroligt mycket glädje. Det ena kan leda till sjukdom medan det andra kan leda till stärkt hälsa, positiva levnadsvanor och att ta hand om sig själv med fysisk aktivitet, säger Anna Duberg.

Anna Duberg hoppas nu att dans ska bli ett självklart behandlingsalternativ för flickor med psykisk ohälsa i tonåren.

Källa: Universitetssjukhuset Örebro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − tolv =