Search for content, post, videos

Ångest – en del av livet

De flesta av oss upplever ångest någon gång. Men vad är ångest egentligen, vad har den för funktion och vad är det som händer i kroppen? Psykologen Anna Bennich Karlstedt berättar om varför ångest uppstår och hur man kan hantera den.

Vad är ångest?
– Enkelt förklarat är det en typ av oro eller rädsla som kan variera i styrka, alltifrån att känna sig ängslig till att uppleva total skräck eller panik. Alla upplever ångest ibland, det är en del av livet och den fyller till stor del en funktion för oss. Det kan ofta vara en signal på att något inte är bra, vilket ger oss möjlighet att förändra vår situation. Ett visst mått av ångest är alltså naturlig och inget man bör kämpa med alla medel för att hålla ifrån sig.

Vad sker i kroppen när vi drabbas av ångest?
– När vi upplever ångest är den ofta starkt kopplad till kroppsliga reaktioner. Ibland känns ångest mer diffust som en sorts rastlöshet och tryck över bröstet, andra gånger är det mer tydliga reaktioner som andnöd, hjärtklappning, yrsel, darrningar, svettningar och domningar i händer, armar och ben. Ångest kan upplevas som väldigt obehaglig men en attack är inte farligt rent fysiskt.

Hur kan man göra för att hantera ångest?
– Lär dig känna igen den, hur den fungerar och förstå att den inte är farlig. Blir man rädd ökar ångestreaktionen och en negativ spiral är igång. Att våga prata med närstående om det hjälper också liksom att ta hand om sig själv. Det är viktigt att äta, vila och återhämta sig. Motion är oerhört bra vid ångest då vi kommer ner mycket lättare i varv efter träning.

När bör man behandla sin ångest och på vilket sätt kan detta göras?
– Många upplever ångest i för hög grad, den står inte i proportion till t ex händelser och är inte längre funktionell. Då handlar det om någon form av ångeststörning såsom generaliserat ångestsyndrom, fobi eller panikångest. Om man försökt komma tillrätta med sin ångest på olika sätt och det inte hjälper kan det vara bra att söka vård. Idag finns många behandlingsmetoder, KBT t ex har visat bäst effekt vid panikångest och olika fobier. Här får man hjälp med att lära sig om ångesten och bemöta den tills den inte känns lika skrämmande. Inom KBT-fältet arbetar många även med acceptansstrategier för att lära sig nya sätt att förhålla sig till ångesten.

anna-bennich


Psykologen Anna Bennich Karlstedt