Search for content, post, videos

Åldras med mindfulness

Åldras bättre med mindfulness

Det finns all anledning att försöka vara mer i nuet även när vi åldras. Mindfulness kan bidra till hållbara sociala relationer och till att skapa mening i livet, visar ny forskning.

Håkan Nilsson, adjunkt i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde, har tagit fram en överbryggande definition av begreppet mindfulness som är inspirerad av västerländsk fenomenologi och Buddhistisk etik. Han har även lyft fram en helhetssyn på mindfulness, där också den sociala och existentiella dimensionen av begreppet synliggörs. Det vill säga mindfulness som en social praktik, som fostrar empati och medlidande och på detta sätt kan bidra till hållbara sociala relationer. Men också som en meningsskapande aktivitet för att användas som egenvård under påfrestande situationer i livet.