Search for content, post, videos

Vanliga symtom på nedsatt hörsel

Nära en miljon människor i Sverige har någon form av hörselnedsättning och besvären varierar från lättare hörselproblem till dövhet. Några av de vanligaste tecknen på att man drabbats av nedsatt hörsel är att man tycker att andra börjat tala otydligt och svagt, man måste fråga om, det känns som att man har lock för örat, man har svårt att uppfatta då många pratar samtidigt eller att anhöriga säger att man höjer ljudet på tv:n.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sju − sex =