Search for content, post, videos

Ultraljud kan identifiera patienter med risk för stroke

Med hjälp av ultraljud kan patienter med hög risk att i framtiden drabbas av stroke identifieras i ett tidigt skede och därmed kan man också förhindra onödiga operationer.

Åderförkalkning, eller ateroskleros leder till plackbildning i artärer, vilket i sin tur hindrar blodtillförseln till hjärnan, hjärtat och andra organ. När det uppstår åderförkalkning i halsartärer kan det leda till stroke. Tack vare kolesterolsänkande mediciner och kirurgiska ingrepp kan åderförkalkning kontrolleras. Men för att diagnostisera åderförkalkningssjukdom och mäta mängden plackbildning i artärerna är ultraljud en bättre metod. Den är både billig, strålningsfri och dessutom mer skonsam för patienterna.

– Med ultraljud kan vi identifiera de patienter som på grund av hög risk att drabbas av stroke skulle kunna behandlas kirurgiskt. Men att kunna förhindra onödiga operationer är i de flesta fall lika viktigt, säger Fisnik Jashari, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

 

Ateroskleros i halsartärer. Foto: Science Photo/Umeå universitet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − 4 =