Search for content, post, videos

Tag

Leder

803 Views
Motionera mera

I dag finns det ingen behandling som kan stoppa sjukdomsförloppet vid artros. Men mycket forskning pågår för att utröna lindrande behandlingar, bakomliggande orsaker och framförallt vikten av motion. Artros är…