Search for content, post, videos

Rehabilitering viktigt vid traumatisk hjärnskada

Svårare traumatiska hjärnskador ger men för livet. Med rätt rehabilitering minskar risken för komplikationer och återhämtningen bli snabbare och bättre.

I Sverige drabbas fler än 20 000 personer av traumatiska hjärnskador varje år efter våld mot huvudet. Orsaken bakom en traumatisk hjärnskada kan vara ett fall, en bilolycka, eller även misshandel som orsakar skadan. Unga män och äldre människor är överrepresenterade i statistiken.

– Runt 80 procent av de traumatiska hjärnskadorna är lättare traumatiska hjärnskador – det som vi i dagligt tal kallar hjärnskakning, berättar Catharina de Boussard, överläkare på Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Danderyds Sjukhus.

Svårare traumatiska hjärnskador ger men för livet – allt från minnesnedsättning till förlorat tal och motorik till medvetande- och vakenhetsstörningar. När huvudet drabbas av ett hårt slag reagerar vävnaden precis som på andra platser på kroppen – med svullnad och eventuellt blödning. Kraniet gör att svullnaden inte kan bukta ut och istället sväller inåt mot hjärnan där ökat tryck påverkar hjärnans funktioner.

– Hjärnan har ett komplext nätverk av nervceller med långa utskott som styr alla kroppens funktioner. Detta komplexa nätverk kan bli skadat vid en traumatisk hjärnskada, förklarar de Boussard.

En blödning eller svullnad kan ge ett ökat tryck innanför skallbenet – om trycket inte åtgärdas kan hjärnans funktioner påverkas och i värsta fall slå ut livsviktig andning och cirkulation.

– Har man slagit i huvudet och förlorat medvetandet, får en minneslucka, svår huvudvärk, och/eller illamående så ska man åka in till sjukhus för att utesluta pågående blödning och kunna få snabbare hjälp vid en eventuell försämring, säger de Boussard.

Under tiden efter en hjärnskada ser man ofta en gradvis förbättring, och med rehabilitering minskar risken för komplikationer och återhämtningen kan bli snabbare och bättre.

– Patienten får träna på de funktioner som har skadats, förklarar de Boussard och förtydligar att träningsformer och resultaten beror på den individuella skadan.

Som både patient och anhörig får man vara beredd på att den skadade kan få långvariga funktionsnedsättningar trots träning. Nedstämdhet, svårighet att koncentrera sig, irritation och personlighetsförändringar förekommer. En bra vårdkedja och stöd är viktigt men för nära anhöriga och den drabbade så kan det även vara ovärderligt att ha kontakt med andra i samma situation.

– Problem med motoriken är lättare för omgivningen att förhålla sig till än dolda funktionshinder, säger de Boussard och avslutar. En rullstol syns, men inte ett nedsatt minne.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sju − tre =