Search for content, post, videos

Nytt stödforum inom psykisk ohälsa

Nästa år öppnar Sveriges första modererade stödforum på internet inom psykisk ohälsa för att personer som mår psykiskt dåligt ska kunna få stöd i ett tidigt skede.

Forumet byggs upp av Mind, en ideell organisation som arbetar med stödverksamheter för personer med psykisk ohälsa. Mind kommer att skapa forumet med hjälp av referensgrupper som består av personer med egna erfarenheter inom psykisk ohälsa. Sajten kommer att modereras av personer som kan ingripa vid självmordshot eller destruktiva dialoger.

– Vi hoppas att så många som möjligt hittar in till forumet och inser att psykisk ohälsa är enormt vanligt. Du mår bättre av att prata om hur du mår och dina egna erfarenheter hjälper också andra. Det handlar om att fler ska kunna få rätt stöd i ett tidigt skede, säger Selene Cortes, projektledare på Mind.

Psykisk ohälsa ökar bland unga

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige. Nästan 1 miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa och upp till 1 av 2 kommer någon gång i livet att drabbas av det. Psykisk ohälsa är den vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige. Risken att drabbas av psykisk ohälsa är högre för kvinnor än för män. Både för kvinnor och män är risken som högst i åldern 30-39 år. Psykisk ohälsa bland unga i åldern 16-24 år har tredubblats de senaste 20 åren.

Källa: Mind, Forska Sverige!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 3 =