Search for content, post, videos

Ny behandling mot Crohns sjukdom i sikte

Forskare har via djurstudier upptäckt inflammatoriska celler som kan ge upphov till ärrbildning i tarmarna. Fynden kan vara till hjälp för att utveckla behandling av ärrbildning hos personer med Crohns sjukdom.

Crohns sjukdom är en inflammation i mag-tarmkanalen som drabbar ungefär 500 personer i Sverige varje år. Symptomen varierar beroende på var i tarmen inflammationen sitter men till de vanliga symptom hör magsmärtor och diarréer, man kan även få feber, viktminskning och drabbas av trötthet. Ofta kommer besvären i skov som sedan går över i lugnare perioder. När inflammationstillståndet läker kan det bli ärrbildning i den sjuka delen av tarmen. För patienter med Crohns sjukdom är det oftast en operation som krävs för att reparera de delar av tarmarna som skadats av ärrbildningen. Men genom de nya upptäckterna menar forskarna att det skulle vara möjligt att istället gå på de inflammatoriska cellerna direkt och förhindra att den här typen av komplikationer uppstår.

I en studie vid University of British Columbia kunde forskarna se att de möss som hade en viss genmutation inte fick ärrbildning som de andra mössen fick. Genom upptäckten tror forskarna att de har hittat vilka inflammatoriska celler som ligger bakom ärrbildning. Fynden kan innebära ett nytt mål för läkemedel när nya behandlingar mot Crohns sjukdom utvecklas och testas, men även för andra sjukdomar där ärrbildning förekommer.

 

 

Källa: Vårdguiden, Health.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 10 =