Search for content, post, videos

När det svider och bränner i bröstet

Upp till var femte svensk har återkommande besvär med halsbränna och sura uppstötningar. Besvären är dock nästan alltid ofarliga och det går att behandla eller förebygga symptomen med förändrade livsstilsvanor.

Halsbränna och sura uppstötningar beror på att surt maginnehåll från magsäcken läcker upp i matstrupen. Detta kallas reflux. Den övre magmunnen kan inte hålla helt tätt utan släpper igenom en del magsaft upp till matstrupen. Stannar den där ger den halsbränna eller tar sig ända upp i munnen och ger sura uppstötningar. Matstrupen går precis bakom bröstbenet och ibland uttrycker sig halsbränna som sveda bakom bröstbenet.

Se över livsstilen

De flesta drabbas någon gång i livet av tillfällig halsbränna, till exempel om man har ätit för mycket och sedan böjer sig framåt. Det kan också uppstå under en graviditet, när man idrottar eller har en stressig period med dålig sömn. Detta kan behandlas med receptfria läkemedel eller förebyggas genom att undvika det som utlöser symptomen, som till exempel stark eller fet mat, sura drycker, kaffe eller alkohol. Har man mycket besvär nattetid, kan man försöka låta bli att äta sent på kvällen och även se till att höja huvudändan i sängen medan man sover, då magsyran då får svårare att tränga upp i matstrupen.

Behandling vid kroniska besvär

Har man återkommande besvär av halsbränna eller sura uppstötningar minst en gång i veckan har man fått det som kallas refluxsjukdom. På sikt kan slemhinnan i matstrupen skadas och man kan få en inflammation, så kallad esofagit, vilket i enstaka fall kan orsaka förträngningar i matstrupen. Vid långvariga problem behandlas sjukdomen med läkemedel eller om besvären är mycket svåra, genom operation. Exakt vad som gör att man får problem med halsbränna är än så länge inte helt klart.

– De två största riskfaktorerna som man känner till är övervikt och rökning. Även vanliga värktabletter som innehåller t.ex. Ibuprofen eller Naproxen, vissa astmamediciner och hormonbehandlingar i klimakteriet kan påverka. Det finns också forskning som visar att refluxbesvär delvis kan vara ärftligt, säger Helena Nordenstedt, medicine doktor och legitimerad läkare, vid medicinkliniken, Danderyds sjukhus.

Sök vård vid långvariga besvär

Refluxsjukdomen är för de allra flesta oförändrad under åren. Undviker man sådant som ger besvär kan man ibland också klara sig utan läkemedelsbehandling. Det är dock alltid viktigt att ta kontakt med vården vid långvariga symtom, särskilt om förändrade livsstilsvanor och receptfria läkemedel inte hjälper, då detta kan vara ett tecken på en allvarligare sjukdom.

Vid symtom som sväljningsbesvär och oönskad viktnedgång ska man alltid söka vård, då det i enstaka fall kan tyda på en elakartad tumör i matstrupe. Är man över 65 år gammal och aldrig har haft besvär med halsbränna tidigare kan det också vara en varningssignal. Men det är viktigt att poängtera att 10-20 procent faktiskt får halsbränna en gång i veckan, vilket gör det till en av våra vanligaste sjukdomar och den är nästan alltid ofarlig och lätt att behandla, säger Helena Nordenstedt.

 

Läs mer: 5 sätt att lindra halsbränna