Search for content, post, videos

Livsstil kan öka risken för glutenintolerans

Glutenintoleransen ökar bland svenska barn i åldern 2 till 15 år. Ökningen tros ha en koppling till olika livsstils- och miljöfaktorer.

Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. En ökad risk för glutenintolerans kan till exempel påvisas vid planerade kejsarsnitt och upprepade urinvägsinfektioner hos modern under graviditeten. Studien visade också att om modern var över 35 år och hade en hög inkomst blev risken mindre för att barnet skulle utveckla glutenintolerans. Båda faktorerna kan vara ett tecken på att dessa mammor har en avvikande livsstil som kan relateras till en lägre risk för att utveckla glutenintolerans.

Ökad risk för glutenintolerans i södra Sverige

Studien visar också på att barn som föds under vår, sommar och höst har en ökad glutenintoleransrisk, vilket tyder på att cykliska, miljömässiga omständigheter som att utsättas för virusinfektioner kan vara en påverkande faktor. De barn som är födda i södra Sverige löper en ökad risk för glutenintolerans jämfört med barn födda i norr. I norra Sverige verkar en ökning i fallen av glutenintolerans starta senare på året jämfört med i södra och mellersta Sverige.

– Bland svenska läkare är det känt att RS-virus, rotavirus och influensaepidemier vanligtvis startar i söder och sedan sprider sig norröver vilket i sig stärker teorin om virusinfektioners påverkan på risken för glutenintolerans, säger Fredinah Namatovu, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.