Search for content, post, videos

Instagramfilter kan avslöja depression

Valet av instagramfilter kan vara ett tecken på depression, visar en ny amerikansk studie.

Personer som lider av depression tenderade att oftare lägga upp grå, blå, mörka eller nedtonade bilder på Instagram eller använda filter som skapar samma effekt, enligt studien, jämfört med användare som inte var deprimerade och istället lade upp mer färgstarka bilder.

Genom en datoralgoritm kunde forskarna lättare identifiera vilka av deltagarna i studien som led av depression än vid en traditionell bedömning. Parametrar såsom färganalys, metadata och ansiktsavläsning matades in och forskarna kunde därigenom avgöra om användaren var deprimerad eller inte i cirka 70 procent av fallen. Forskarna tror att detta på sikt kan vara till hjälp för att fastställa psykisk ohälsa i ett tidigare skede.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × två =