Search for content, post, videos

Genterapi kan hjälpa vid åldersblindhet

Forskare vid S:t Eriks Ögonsjukhus har visat att genterapi kan ge bättre resultat vid behandling av åldersblindhet.

Forskarna visade att näthinneceller som modifieras genetiskt kan reglera den syrebrist som är huvudorsak till våt makuladegeneration (åldersförändringar i gula fläcken).
Vid sjukdomen växer onormala blodkärl bakom näthinnans gula fläck och dessa blodkärl orsakar blödningar och ärrbildning med synförlust och blindhet som följd. Det finns inget bot idag men på senare år har man kunnat bromsa förloppet genom mediciner som injiceras i ögat och som gör att blodkärlen inte växer ohämmat.

– Vi har tidigare funnit att det är brist på syre i gula fläcken som gör att skadliga blodkärl växer till i ögat. Och nu vet vi exakt vilken molekyl det är som kan reglera syrebristen. Vi kommer att kunna behandla ögat med genterapi som producerar den molekyl som behövs för att stoppa nybildning av skadliga blodkärl, säger Helder André, forskare S:t Eriks Ögonsjukhus. Dagens bromsmediciner kommer alltså att kunna ersättas med en behandling som inte behöver upprepas och som bevarar synen bättre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tre × 3 =