Search for content, post, videos

Apné ökar strokerisk vid kranskärlssjukdom

Kranskärlssjuka personer med sömnapné löper större risk att drabbas av stroke, enligt läkaren Fredrik Valhams avhandling.

Det visar en avhandling gjord vid Umeå universitet som studerat sambandet mellan just sömnapné (det vill säga, andningsuppehåll under sömnen) och hjärt-kärlsjukdom, samt med diabetes, rumstemperatur och bilkörning. Under 10 år följdes cirka 400 kranskärlssjuka patienter där det visade sig att över hälften hade sömnapné med minst fem andningsuppehåll för varje timmes sömn. Dessa hade tre gånger så hög risk att drabbas av stroke än de patienter som inte led av sömnapné. Dessutom ökade strokerisken ju svårare sömnapné personerna hade.

– Varför risken ökar vet vi inte riktigt. Vid sömnapné får man ofta en dålig syremättnad i blodet. Kombinationen av generellt sett dåliga kärl som kranskärlssjuka personer har, med dåligt blodtryck och dålig syremättnad under andningsuppehållen kan vara en möjlig orsak, säger Fredrik Valham, läkare vid Umeå universitet som skrivit avhandlingen.

– Denna kunskap ger en signal om att fler personer med kranskärlssjukdomar kan ha sömnapné, och bör undersökas då vi vet att de löper en potentiellt ökad risk att även drabbas av stroke.

 Fredrik Valham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 2 =