Search for content, post, videos

Category

Sömn

3475 Views
NY STUDIE: Sömnstörning

Forskare vid Uppsala universitet har testat akupunktur för att råda bot på sömnstörningar. I Sverige lider nästan en fjärdedel av befolkningen av någon form av sömnstörning. Det kan till exempel handla om insomningssvårigheter och ofrivilliga uppvaknanden under nätterna. – KBT ses idag som den bästa icke-farmakologiska behandlingsmetoden vid svåra sömnstörningar…

3479 Views
Hälsorisker vid sömnapné

Andningsuppehåll i form av sömnapné under nattsömnen resulterar ofta till snarkning och dagtrötthet men kan även leda till allvarliga följdsjukdomar som stroke. Precis som kroppen i övrigt slappnar även musklerna i svalget av när man sover. Slappnar de av för mycket kan det bli trångt i luftvägarna, vilket ofta leder…

3359 Views
Apné ökar strokerisk vid kranskärlssjukdom

Kranskärlssjuka personer med sömnapné löper större risk att drabbas av stroke, enligt läkaren Fredrik Valhams avhandling. Det visar en avhandling gjord vid Umeå universitet som studerat sambandet mellan just sömnapné (det vill säga, andningsuppehåll under sömnen) och hjärt-kärlsjukdom, samt med diabetes, rumstemperatur och bilkörning. Under 10 år följdes cirka 400 kranskärlssjuka…

3886 Views
Bra sömn viktigt för hälsan

Sömn behövs för att kropp och hjärna ska få vila, återhämta sig och bearbeta intryck. Störd nattsömn är dock ett vanligt hälsoproblem och särskilt bland kvinnor. Kroppens uppbyggnad och återhämtning sker under djupsömnen, då hjärnan arbetar långsammare och tillverkningen av stresshormon går på sparlåga. Beroende på hur effektiv sömnen är behöver…