Search for content, post, videos

Vad är flugseende?

ögon

Många drabbas av fläckar och prickar framför ögonen. Men få vet vad detta beror på och vad det kan leda till.

Nästan alla vuxna ser dem någon gång i livet, de små prickarna, näten, strecken eller ”flugorna” i synfältet. De syns ofta tydligare mot en ljus bakgrund, som en vit vägg. För en del syns de bara någon enstaka gång, medan de för andra kan vara ganska irriterande. I vissa fall kan de också flagga för något allvarligt.

En naturlig del av åldrandet

Fläckarna är oftast en naturlig del av ögats åldrande och uppstår när glaskroppen skrumpnat så mycket att den lossnar från sina fästen i den bakre delen av näthinnan. Prickarna och fläckarna är skuggan som glaskroppsslöjorna kastar på näthinnan. Om glaskroppen drar i näthinnan kan det också blixtra till i det drabbade ögat. Detta sker oftast i medelåldern och drabbar oftare närsynta. Tillståndet är oftast helt ofarligt och övergående, då hjärnan lär sig att sorter bort de störande fläckarna.

Var vaksam på

Dock finns det några saker man måste vara vaksam på om man ser dessa fläckar. Om man plötsligt ser nya grumlingar och om de blir fler till antalet, om grumlingarna börjar se annorlunda ut och om man ser blixtar i synfältet ska man kontakta en ögonläkare och man ska söka hjälp akut om man ser en svart tät skugga som skymmer en stor del av synfältet. Det sistnämnda kan då bero på att när glaskroppen skrumpnar kan näthinnan lossna, s.k. näthinneavlossning. Är man närsynt har man större risk att drabbas av detta eftersom näthinnan är tunnare och skörare.

Kan leda till näthinneavlossning

Om man söker läkarvård i tid kan dock hål i näthinnan lagas med laser, och därmed förhindras näthinneavlossningen. Men om näthinnan väl har börjat lossna behöver man operera och den vanligaste varianten är att man tar bort glaskroppen, hålet i näthinnan tätas med laser och ögat fylls sedan med luft eller gas. Efter ca 2-6 veckor försvinner gasen av sig själv. Man kan också täta hålet med silikonmaterial, en sk plomb sys fast vid ögonväggen så att den buktas in och hålet täpps till. Man fäster också ett tunt band av silikon runt ögat som håller näthinnan på plats och kan även täta området kring hålen med laser eller en speciell frysteknik.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + femton =