Det handlar om mina barns framtid

Min farfar dog i sviterna efter lång njursjukdom när han var 61. Min pappa när han var 47. Jag bär på den ärftliga njursjukdomen FSGS och kan bara hoppas på forskningen.

Mitt liv började med förkylningar och halsflusser som avlöste varandra. Visst fanns det hela tiden en förhoppning om att jag inte hade ärvt sjukdomen, risken […]

Njurfonden utlyser tre miljoner kronor för njurforskning!

Njurfonden utlyser tre miljoner kronor för forskningsprojekt som uppfyller stiftelsens ändamål. Under 2015 kommer företrädesvis yngre forskare att prioriteras. Vill du söka anslag? Ansökan görs på särskild blankett i sju exemplar och ska vara insänd till Insamlingsstiftelsen Njurfonden senast den 1 oktober 2015.