Search for content, post, videos

Mat som medicin med Food Pharmacy

Allt fler forskningsrapporter pekar på att det vi äter har stor betydelse för uppkomst och läkning av allvarliga sjukdomar.

Senast i raden av uppmärksammade forskningsresultat är att rätt kost kan lindra allvarliga depressioner. Forskare från Australien visade att av 33 deltagare med medelsvår till svår depression som behandlats med Medelhavskost uppfyllde var tredje person kriterierna för lindring efter 12 veckor. I kontrollgruppen som behandlats med socialt stöd var lindringen åtta procent. Nu ska man gå vidare och undersöka mekanismerna i mer detalj.

– Psykisk ohälsa är i många fall direkt kopplat till det metabola syndromet. De här tillstånden uppstår ofta i grupp och korsbefruktar varandra. Ofta drivs det fram av kronisk inflammation och påverkas av våra tarmbakterier, säger Felice Jacka, som lett studien till SvD.

Skräddarsydda kostråd

Fredrik Bäckhed, professor vid Sahlgrenska akademin har i sin forskning också kunnat se hur en störd tarmflora kan kopplas till ämnesomsättningssjukdomar som insulinresistens, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Våra tarmar består av biljontals bakterier och nu måste forskarna försöka förstå hur kanske tio bakterier samverkar innan vi kan förstå en hel tarmflora. Vi har alla också vår alldeles unika uppsättning av tarmbakterier och i framtiden hoppas man kunna skräddarsy kostråd anpassade efter tarmfloran eller tillföra bakterier som man saknar.

Stärkt immunförsvar med probiotika

Författarna bakom boken och bloggen Food Pharmacy, Lina Nertby Aurell och Mia Clase, presenterar den senaste tidens nya forskning om magbakteriernas betydelse för vår hälsa på ett lättillgängligt sätt. De har bland annat hämtat kunskap från professor Stig Bergmarks forskning kring hur dålig tarmflora kan leda till att immunförsvaret försvagas och inflammationsgraden ökar. Genom att äta mat som innehåller probiotika och prebiotika kan man själv stärka kroppens immunförsvar. Då minskar risken för en dålig tarmflora och inflammation som man sett är en viktig del i kroniska sjukdomar som alzheimers, cancer och diabetes. Mia och Lina ordinerar bland annat mycket grönsaker som innehåller fibrer, att skippa socker och skräpmat och att sänka temperaturen när du lagar mat för att behålla fibrer och antioxidanter.

Food Pharmacy. Foto: Andreas Lind

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

femton − 8 =