Search for content, post, videos

Många män lider av inkontinens i det tysta

Inkontinens-ett-vanligt-problem-bland-män

 

Även män drabbas av urininkontinens och på samma sätt som för kvinnor finns det mycket man kan göra för att behandla, lindra och förebygga problemen. Man ska inte lida i det tysta!

Det är vanligast med urininkontinens hos män från 60 år och uppåt, men man kan även få besvär när man är yngre. Oftast drabbas män av s.k. träningsinkontinens, man känner sig kissnödig plötsligt och kan inte hålla sig. Om man har en förstorad prostata som trycker ihop urinröret kan man också ha svårt att tömma blåsan ordentligt, s.k. överrinningsinkontinens. Har man fått en neurologisk sjukdom, som MS eller Parkinsons sjukdom, är det också vanligt med urininkontinens. Även läkemedel kan leda till dessa besvär.

Har man problem med att urin läcker i samband med att man plötsligt känner sig kissnödig, att ofta man får kissa på natten eller att man läcker urin i små skvättar ska man vända sig till en vårdcentral eller till en urolog. Det är viktigt att man undersöks för att ta reda på om det är en förändring av prostatan som ligger bakom problemen.

Män med blåsproblem drabbas oftare av depression

En stor internationell studie har visat att män med överaktiv blåsa oftare drabbas av depression och ångest. Forskargruppen lät 30 000 individer, däribland 2500 svenskar, svara på frågor om överaktiv blåsa och psykisk hälsa och resultatet visade att 12 % av männen med överaktiv blåsa är deprimerade jämfört med 3 % av männen som inte har blåsproblem. Hela 18 % av männen med överaktiv blåsa hade ångest, motsvarande siffra för männen utan blåsproblem var drygt 4 %.

Har man problem med urininkontinens är det därför mycket viktigt att man söker vård, vågar berätta om problemen och därmed, kan få rätt hjälp och behandling. Det finns t ex blåslugnande mediciner eller läkemedel mot prostataförstoring man kan ta. Ibland, vid överrinningsinkontinens, kan man behöva göra en prostataoperation och ibland får man tömma blåsan med hjälp av en kateter. Det finns även lindrande hjälpmedel i form av inkontinensskydd, absorberande engångsskydd, urindroppssamlare etc.

Så kan du förebygga urininkontinens

Det finns också en del man kan göra för att förebygga problem med urininkontinens. Om man har träningsinkontinens kan det bli bättre av att man blåstränar, man försöker hålla sig och inte kissa för säkerhetsskull eller för ofta. Det är också viktigt att man regelbundet går på toaletten, tre till fyra timmar mellan varje besök är normalt. Är man förstoppad kan inkontinensen förvärras så tänk på att motionera, drick lagom och ät mycket fibrer.

När det gäller mängden vätska du bör få i dig ska du helst dricka så att du kissar mellan en och två liter per dygn. Ibland kan man behöva dra ner på mängden kaffe, te och kolsyrade drycker. Om man har besvär med efterdropp kan man trycka och dra med ett par fingrar längs urinröret, från analöppningen och pungens baksida och ut längs penis, för att få ut den sista urinen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + 6 =