Lungor och luftvägar

Sluta röka – en livslång kamp

Tobaksberoende är starkt och svårt att bli av med. Att det är svårt att sluta röka beror inte bara på viljan. Ny forskning visar nämligen att nikotin ger långvariga förändringar på hjärnan, där vissa effekter blir värre med tiden.
Forskare vid

Träning viktigt vid KOL

Med hjälp av träning kan KOL-patienter få bättre sömn, energinivåerna balanseras och stressen från sjukdomen kan mildras.
Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, förkortat kol, drabbar hela 10 procent av svenskar mellan 45 och 65 år. Med ökande ålder stiger risken och det är

KOL-diagnosen hindrar inte Kerstin från att resa

Att få diagnosen KOL kan för många låta som att en stor del av livet tar slut. Så behöver det inte vara. Genom en förändrad livsstil kan man fortsätta vara aktiv och få mera ork. Att sluta röka är det första och viktigaste steget.

Aldrig för sent att upptäcka KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett växande folkhälsoproblem i hela världen. I Sverige beräknas upp emot 700 000 personer vara drabbade. Många av dem har ännu inte sökt hjälp, trots att sjukdomen kan behandlas. 

Idag är KOL den femte vanligaste dödsorsaken i