Hjärtat

  • Viagra-kopplat-till-lägre-risk-att-dö-efter-hjärtinfarkt
    Permalink Viagra-kopplat-till-lägre-risk-att-dö-efter-hjärtinfarktGallery

    Impotensläkemedel kopplas till lägre risk att dö efter hjärtinfarkt

Impotensläkemedel kopplas till lägre risk att dö efter hjärtinfarkt

Forskning från Karolinska Institutet har visat att vanliga impotensläkemedel, som t ex Viagra, kan ha en livsförlängande effekt på patienter som drabbats av hjärtinfarkt.
Impotens drabbar mer än var femte man i åldern 60-70 år och forskningen har tidigare visat

Kvinnor drabbas snabbare än män av en andra hjärtinfarkt

Ny forskning från Luleå tekniska universitet visar att kvinnor som får en andra hjärtinfarkt får den betydligt tätare inpå den första än vad män får.
I en studie, som nyligen publicerats i European Journal of Cardiovascular Nursing, har Ulrica Strömbäck,

Ökning av BMI i unga år kopplas till hjärtdöd

En studie vid Göteborgs universitet visar att pojkar som får kraftigt ökat BMI (kroppsmasseindex) under puberteten verkar ha en högre risk att drabbas av en dödlig hjärt-kärlsjukdom senare i livet.
– Studien är först med att ringa in vilken period

Nya fynd om screening för högt kolesterol

En ny studie i New England Journal of Medicine visar att det går att screena i primärvården för att hitta barn med högt kolesterol.
Tidigare studier har visat att yngre vuxna med sjukdomen hyperkolesterolemi, vilket innebär förhöjda nivåer av LDL-kolesterol

Fira en hjärtvänlig jul

Annika Tidehorn är journalist med specialområdet mat och hälsa. Hon har medverkat i flera bokproduktioner och är aktuell med boken ”Hjärtvänlig mat” tillsammans med Gun-Marie Nachtnebel. Hon tipsar oss om hur vi får julmaten lite hjärtvänligare.
Vilken typ av mat

Stenåldersdiet skyddar hjärta och lever

En avhandling från Umeå universitet visar att det går att minska riskerna med sjukdomar relaterade till övervikt drastiskt genom s.k. stenålderskost.
Julia Otten vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin har sammanställt resultat från flera studier som visar att paleolitisk kost

  • För-mycket-tillsatt-socker-ökar-risk-för-hjärtinfarkt
    Permalink För-mycket-tillsatt-socker-ökar-risk-för-hjärtinfarktGallery

    För mycket tillsatt socker kan öka risken för hjärtinfarkt

För mycket tillsatt socker kan öka risken för hjärtinfarkt

Kopplingen mellan tillsatt socker och hjärtsjukdomar har tidigare varit dåligt belyst i tidigare forskning. Men nu visar en ny omfattande studie för första gången att för mycket sockrad kost kan innebära en ökad risk för hjärtinfarkt.
I studien från Lunds universitet

3 frågor om stroke

Varje år drabbas 25 000 svenskar av stroke. Andreas Terent, professor i strokemedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, svarar på tre viktiga frågor om stroke.
Vad beror det på att man råkar ut för en stroke?

– En vanligt förekommande riskfaktor

Ultraljud kan identifiera patienter med risk för stroke

Med hjälp av ultraljud kan patienter med hög risk att i framtiden drabbas av stroke identifieras i ett tidigt skede och därmed kan man också förhindra onödiga operationer.
Åderförkalkning, eller ateroskleros leder till plackbildning i artärer, vilket i sin tur hindrar

Vasaloppsåkare löper mindre risk för hjärtinfarkt

Fysiskt aktiva personer som vasaloppsåkare löper hälften så hög risk, jämfört med övriga befolkningen, att få en första hjärtinfarkt eller stroke.
Fysiskt aktiva personer med sund livsstil har ungefär hälften så hög risk att få en första hjärtinfarkt eller stroke

Med infarkten kom modet att leva aktivt

Frank var inte mer än trettioett år när han första gången upplevde besvär med förträngda kranskärl. Sen dess har han gjort ballongvidgningar hela fem gånger. Smärtan och oron gjorde att fysisk aktivitet blev en allt mindre del av hans

Hjärtinfarkt farligare för kvinnor

Kvinnor som dör i hjärtinfarkt har minskat de senaste tio åren. Trots det löper kvinnor ändå störst risk att dö till följd av en stor hjärtinfarkt. 
Enligt ny statistik från Hjärt-Lungfonden har andelen kvinnor som dör i hjärtinfarkt minskat med

När rytmen rubbas

Hjärtrytmrubbning, eller arytmi som det även kallas, är en störning i hjärtats rytm. Hjärtat slår då för snabbt, för långsamt eller oregelbundet.
Arytmi påverkas av många olika tillstånd och ämnen. Hjärtrytmrubbningar kan till exempel ofta uppstå vid kranskärlssjukdom eller efter

Kort hjärtskola

Hjärtsvikt, kärlkramp och åderförkalkningar – så fungerar det.

När hjärtat sviktar

När man drabbas av hjärtsvikt orkar inte hjärtat pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Försämrad pumpfunktion kan bero på att hjärtat inte fylls med tillräckligt med blod innan det pumpas ut eller att hjärtats förmåga att dra ihop