Vi är mycket glada över att Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse, som samlar in medel till forskning om fibromyalgi, nu har blivit innehavare av ett 90-konto. Detta innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att pengarna verkligen går till rätt ändamål och att endast en mindre del går till kostnader för insamling och administration.
Ytterligare en nyhet är att man nu kan ge sitt bidrag direkt via donationsknappar på Fibromyalgiförbundets hemsida.

Forskning om fibromyalgi – en nyckelfaktor
Diagnosen fibromyalgi är numera allmänt accepterad i hela världen, men sjukdomens orsak är ännu okänd och i dagsläget finns inget botemedel. Detta gör forskningen till en nyckelfaktor för att lösa sjukdomens gåta.

Medel till forskning om fibromyalgi kan sökas hos Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse.

Skriv till forskning@fibromyalgi.se för information om hur du ansöker.

Gåvor till stiftelsen kan sättas in på bankgiro 900-3997 eller plusgiro 90 03 99-7.

Det finns även produkter som säljs till förmån för Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse. Läs mer om dem här »

90_Konto_Logo_RGB_Box

Stiftelsen_logga_transp