– Coala Heart Monitor är en trygghetstjänst som kan hjälpa dig att hitta tidiga tecken på ett flertal hjärtsjukdomar genom självscreening av hjärtljud och EKG.

Den finns för alla som har historik av olika hjärtrubbningar eller hjärtfel, som har släktingar med hjärt- och kärlsjukdomar eller som av någon annan anledning är orolig för hjärtat och vill följa det. Hundratusentals svenskar lever exempelvis med hjärtflimmer idag utan att ens veta om det. Att upptäcka symptomen i tid kan vara helt avgörande, säger Philip Siberg, vd på Coala Life.

Coala Heart Monitor är en unik svensk innovation som gör det möjligt för dig att screena själv och få en analys av ditt hjärta. Med Coala och din smartphone kan du enkelt analysera ditt hjärta, när och var du vill.

EN TIDIG UPPTÄCKT KAN VARA AVGÖRANDE

Det är svårt att tro, men fler dör av hjärt- och kärlsjukdomar än av cancer. Så många som fyra av tio kommer att drabbas. Och hundratusentals svenskar har hjärtflimmer utan att veta om det, med förhöjd risk för stroke. En tidig screening av hjärtat kan hitta tecken på hjärtfel och hjärtrytmrubbningar innan det är för sent.

ENKELT ATT SCREENA DITT HJÄRTA

Är du orolig för ditt hjärta? Har du en historik av hjärtfel eller vet att det finns i släkten? Med Coala Heart Monitor kan du enkelt mäta din puls, lyssna på ditt hjärta och ta ditt EKG. Inom en minut får du mätresultatet direkt i din smartphone via Coala-appen. Mätningarna sparas i din journal och du kan dela dem direkt med vårdgivare eller ta med dem när du träffar doktorn nästa gång.

UTVECKLAD OCH TILLVERKAD I SVERIGE

Coala Heart Monitor bygger på en unik patenterad teknologi och mer än 10 års svensk forskning och utveckling. Den är ett CE-godkänt medicintekniskt system, och analysmjukvaran är validerad i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset, för användning och försäljning på den europeiska marknaden.

TALA DIREKT MED EN SJUKSKÖTERSKA

Om du har ett Coala Premium abonnemang kan du direkt ta kontakt med en certifierad sjuksköterska på Hjärtupplysningen™. Du får svar på dina frågor, en fördjupad analys och råd om vad du bör göra. Du kan även ansluta andra vårdgivare. Coala finns till försäljning på samtliga LloydsApotek, och på coalalife.com där du även väljer abonnemang.

Mer information om hur du kan följa ditt hjärta, när och var du vill, hittar du på www.coalalife.com.