Problemet ingen pratar om

Av |

Att inte kunna kontrollera sin blåsa är för många mycket pinsamt och tabubelagt. Men besvären är mycket vanligare än