Badandets läkande krafter

Av |

Redan under romartiden badade man i varma källor men spavistelsen fick ordentligt genomslag under 1500-1700-talet då hälsobadandet kom på