På Arytmicenter på Södersjukhuset erbjuder man patienter med förmaksflimmer ablation, ett ingrepp som innebär få risker och gör de flesta fria från besvären.

Ungefär tre procent av Sveriges befolkning har förmaksflimmer, vilket betyder att de elektriska impulserna i hjärtat har kommit i oordning. Pulsen blir då ofta hög och oregelbunden. För många är
detta besvärande och i första hand erbjuds mediciner. Men det finns ett ingrepp, ablation, som gör de allra flesta patienterna fria från besvär.

– Förmaksflimmer uppstår i vänster förmak och vid en ablation går man in i hjärtat med tunna sladdar och behandlar de områden som startar flimret. En ablation görs på två till tre timmar
och patienten är uppe på benen redan efter några timmar, berättar Anders Englund, överläkare på Arytmicenter på Södersjukhuset i Stockholm.

De allra flesta patienterna blir av med sina flimmer och kan sluta med sina gamla mediciner. Redan efter några dagar kan de utföra sina vanliga sysslor som att arbeta och motionera.

Ablation. Behandling i vänster förmak (röda punkter) för att isolera de områden som orsakar patientens flimmer.

Ablation. Behandling i vänster förmak (röda punkter) för att isolera de områden som orsakar patientens flimmer.

Stor risk för stroke vid obehandlat förmaksflimmer

Förmaksflimmer är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar och risken att dö i förtid och att drabbas av stroke gör att det är viktigt att upptäcka flimret i tid. Har man förmaksflimmer är det fem gånger så hög risk att få stroke och har man riskfaktorer är det viktigt att man får blodförtunnande medicin. Men trots att det är relativt enkelt att upptäcka förmaksflimmer, är det många som vandrar runt i vården utan att få optimal hjälp. Tecken på att du har förmaksflimmer kan vara oregelbunden puls, förhöjd vilopuls eller försämrad kondition. Då bör man ta ett EKG, anser Anders.

Sämre livskvalité än de som genomgått hjärtinfarkt

– Det finns studier som visar hur patienter med hjärtsjukdomar mår och de som har förmaksflimmer har en lika dålig eller sämre livskvalité än patienter som haft en hjärtinfarkt, berättar Anders.

Om inte mediciner fungerar eller ger besvärliga biverkningar bör man diskutera ablation med sin läkare. Resultaten är så bra idag och riskerna med ingreppet är så pass små att väldigt många patienter kan få stor hjälp av behandlingen.

Tyvärr är det många inom vården som inte känner till ablation och då är det bra om patienten själv är välinformerad och kan ställa krav, menar Anders. Några åldersgränser för ablation finns inte, det är den biologiska åldern som räknas. Det är viktigt att känna till att man som patient har rätt att få vård inom 90 dagar efter att det bestämts att en ablation skall göras. Det är köer på flera håll i Sverige och då kan man kräva att få behandlas på ett sjukhus med kortare väntetid.

Arytmi Center

En specialiserad klinik för patienter med störningar i hjärtats rytm, framför allt förmaksflimmer. Behandlar drygt 450 patienter per år med ablation. Använder de allra senaste metoderna och har den allra senaste utrustningen. Ligger på Södersjukhuset i Stockholm.

Läs mer på www.arytmicenter.se