På Arytmicenter på Södersjukhuset erbjuder man patienter med förmaksflimmer ablation, ett ingrepp som innebär få risker och gör de flesta fria från besvären.
Ungefär tre procent av Sveriges befolkning har förmaksflimmer, vilket betyder att de elektriska impulserna i hjärtat har kommit i oordning. Pulsen blir då ofta hög och oregelbunden. För många är
detta besvärande och […]