BungyPump – det nya sättet att träna. 

Vi har som ambition att få fler och fler att leva ett aktivt och friskt liv med inspirerande och kontinuerlig motion, som är en viktig ingrediens till ett långt och lyckligt liv. Med fokus på kvalitet, kompetens och glädje utbildar vi därför BungyPump-instruktörer både nationellt och internationellt. Tillsammans med våra instruktörer skapar vi de bästa förutsättningarna för träning med BungyPump-stavar för bättre hälsa och ökat välbefinnande.

Läs mer om våra utbildningar på www.bungypumpworld.com